Korseti

USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA

Ovaj dokument utvrđuje opšte uslove za korišćenje sajta: lacely.rs (u daljem tekstu: sajta) i kupovine proizvoda preko sajta. Postavljanjem, upravljanjem i prodajom preko sajta rukovodi: Preduzeće za proizvodnju i trgovinu Sanatex doo Lenjinova bb, 36310 Sjenica MB 07703112 PIB 100943015 Tel: +38120741952

email: sanatex.doo@gmail.com

U daljem tekstu: Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja sajta (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja), pre korišćenja sajta. Korišćenjem sajta smatra se da je korisnik upoznat sa ovim Uslovima koriščenja i da ih prihvata. Sanatex doo može da izmeni sadržaj ovih Uslova korišćenja, asortiman proizvoda, cene proizvoda, kao i druge podatke koji se odnose na sajt, zbog čega su korisnici sajta dužni da prilikom svake posete pažljivo pregledaju sadržaj sajta. Prilikom korišćenja sajta ili naručivanja proizvoda preko sajta, obavezuju Vas ovi Uslovi korišćenja. Ako se ne slažete sa Uslovima korišćenja i svrhom i načinom obrade Vaših ličnih podataka molimo Vas da ne koristite sajt. Ako imate pitanja u vezi sa Uslovima korišćenja možete da nas kontaktirati na email adresu: info@lacely.rs ili adresu sedišta Sanatex doo: Lenjinova bb, 36310 Sjenica. Odricanje od odgovornosti Santex ne preuzima odgovornost za štetu koju korisnik pretrpi usled: toga što nije pročitao Uslove korišćenja; nemogućnosti da se izvrši kupovina preko sajta iz opravdanih razloga; nemogućnosti korišćenja sajta zbog održavanja, obezbeđenja ili bilo kog drugog tehničkog razloga, kao i usled uskraćivanja pristupa sajtu zbog nedozvoljenih načina korišćenja.

Korišćenje sajta Podatke uključujući i Vaše lične podatke koje nam date obradićemo u skladu sa Uslovim korišćenja, Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti i Obaveštenjem o kolačićima. Kada koristite sajt, slažete se sa obradom Vaših podataka o ličnosti u skladu sa navedenim dokumentima. Korišćenjem sajta i naručivanjem proizvoda preko sajta, prihvatate da:

  1. koristite Veb-sajt samo za pretragu i pravno valjane narudžbine;
  2. nećete upućivati lažne ili obmanjujuće narudžbine;
  3. navedena email adresa, adresa i/ili drugi kontakt podaci koje navodite su tačni, važeći i potpuni.

Naručivanjem proizvoda preko sajta pristajete da Sanatex upotrebljava Vaše podatke, kao i da Vas kontaktira u svrhu izvršenja Vaše narudžbine, ukoliko je to potrebno, a u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti. Ukoliko ne navedete sve podatke koji su nam potrebni, nećete moći da izvršite kupovinu proizvoda. Kada vršite naručivanje proizvoda preko sajta, potvrđujete da imate više od 18 godina i da ste sposobni za zaključenje obavezujućih uslova.